Grundisolering

Skydda byggnaden

För att få bort eller förebygga fukt i källare så är grundisolering den primära åtgärden. Isoleringsskivan (Pordränskivan) har funktionen att isolera grunden men samtidigt dränerna bort kondensvatten som uppstår när varm luft (inomhusluft) möts av en kall källarvägg.  Utan isoleringsskivorna kondenseras vattnet i väggen. Kondensvattet dräneras inte bort från huset utan stannar i källarväggen. Detta bidrar till att man får en kallare och fuktigare miljö i källaren, och i många fall även mögel. 

Om man istället grundisolerar källaren så flyttar man kondensationen ut till isoleringsskivan som på ett effektivt sätt dränerar bort vattnet till underliggande dräneringsrör. Det innebär även att uppvärmnings- kostnaderna blir mindre och att man får en torrare och varmare miljö i källaren.

Vi har en mångårig erfarenhet att dessa uppdrag och strävar alltid att göra så lite åverkan på tomten som möjligt. Vi gör allt från första spadtag till sista finplanering efter återfyllnad.

Kontakta oss redan idag för en offert. Glöm inte att påminna oss om ROT-avdraget så ordnar vi det