Svista Gräv AB​​​​​​​


Vi på Svista Gräv erbjuder allt inom markarbeten samt transporter av jord och grus till företag och privatpersoner. Vår främsta inriktning är grundarbeten såsom grundisolering och nyproduktion av husgrunder, avloppsanläggningar m.m.

Tillsammans med våra samarbetspartner tillhanda håller vi även tjänster som sprängning, asfaltering, anläggning av marksten och plattor, anläggning av gräsmatta mm. Vi hjälper er att på bästa och enklaste sätt få ert markarbete utfört.
​​​​​​​
Vi har funnits sedan 1991 i Uppsala och har ett arbetsområde som sträcker sig från Gävle i norr till Stockholm i söder.

Glöm inte ROT-avdraget.Vi försöker att upplysa om detta men det kan ibland missas, så säg till om du har möjliget till avdraget.